Dünya hayatı, insanoğlunun bilinç gelişim sürecine hizmet eden ve de birçok bilinmezi barındıran aldatıcı bir metadır. Kolektif olarak insanlık bilinci, İlahi planın her dönem yaptığı yardımlarla hem kendisinin hem de kendisi dışında kalan âlemin bilinmezlikleri konusunda aydınlatılmıştır. Fakat o, kendisine hatırlatılan bu hakikatlere karşı hep sırtını dönmüş ve batılı seçerek aldatıcı metaya saplanıp kalmıştır. Lakin son kez, İslam’ın bütünlenme Kitap’ı olan Kuran ile birlikte, insanı batıl uykusundan uyandıracak tüm hakikatler zikir için kolaylaştırılarak arza tebliğ edilmiştir. Ve bu bilgiler kıyamet sürecine kadar insana yetecektir. Burada okuyacağınız tüm bilgiler “Kuran içerisinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı” iddiasının şahitliği ve “Muhammed’in (as) mucizesi olan Kitap’ın ayetlerinin” anlatımıdır.